ערכים

 

ערכים הם העקרונות המבוססים על השקפות עולמינו על פיהם אנו קובעים מה נכון וראוי. ערכים מייצרים לנו סדר עדיפויות ובכך עוזרים לנו לקבל החלטות ולחיות חיים מלאים יותר. הרבה מהערכים קשורים בחיי האדם ותפקידו בתוך החברה ותורמים לתפקוד יעיל של החברה.

הערכים הנובעים מהמורשת היהודית הינם ערכים כלל אנושיים. מסרים אותם אנו מיישמים מול עצמנו, והתמודדות עם הסביבה ועם האחר. ערכים אלה שמים דגש על המהות עליה יש לקבל החלטות, מנחים אותנו כיצד להכריע כשאנו ניצבים בדילמות.

בחלק זה של ספריית אור חדש, תמצאו משאבים בנושא ערכים. קיים כאן אוצר של טקסטים, תרגילים ומיומנויות חברתיות. באמצעות הקישורים הללו, ניתן ללמוד איך ערכים קשורים אלי ואל היום יום שלי.

הערכים שתמצאו כאן הם:

ניתן להתייחס לערכים מהיבטים שונים, אפשר להחליט להתמקד בערך מסוים ולהתחיל עם תרגילים העוזרים לנו לפתח אותו. או לחילופין, בהתייחסות לחג או מרכיב אחר של המורשת, אפשר להציף את הערך המלווה אותו או שטמון בו.