חגים

 

לוח השנה היהודי עמוס חגים ומועדים, ימים מיוחדים המציינים עקרונות ואירועים הקשורים לחיינו ולמורשת שלנו. לכל חג יש אופי ומנהגים משלו. מכל חג יש משהו ללמוד ולקחת ליומיום שלנו.

חלק זה של ספריית אור חדש מכיל הסברים על החגים השונים, גם חגים ממורשת ישראל וגם חגים לאומיים של מדינת ישראל.

בהקשר לכל חג יש תרגילים, טקסטים ומערכי שיעור שמאפשרים למידה מהנה ופורייה.

החג עצמו יכול לשמש כעיקר השיעור שלכם, וההסברים על המיומנויות החברתיות שקשורות לחג מדגישות זאת. מצד שני אפשר להשתמש במיומנויות החברתיות כעיקר השיעור ונושא החג יכול להוסיף ולחזק את המסר.