היסטוריה

 

“עם ללא עבר, ההוה שלו דל ועתידו לוט בארפל” יגאל אלון

חלק משמעותי במורשת ישראל מקורו בהיסטוריה המשותפת של העם היהודי. היסטוריה שתחילתה ב-1812 לפנה”ס כאשר נולד אברהם אבינו, היהודי הראשון והמשכה ביציאת מצרים והפיכת בני ישראל לעם. מאז ימים אלו ידע העם היהודי עליות ומורדות ושינויים רבים. במהלך ההיסטוריה, על ציר הזמן היהודי ממוקמים אירועים חשובים ודמויות בולטות אשר השפיעו, כל אחד בדרכו שלו, על גורל העם היהודי.

אדם לא נולד “כטאבולה ראסה”, כלוח חלק, אלא הוא נולד לתוך משפחה ואומה. ההיסטוריה שלנו מעצבת אותנו ומשפיעה עלינו גם בהחלטות הרות גורל אך גם ביום יום. לכן, הבנת ההיסטוריה ומקורותינו חיונית לעיצוב עתידנו.יתר על כן, כפי ששירו של חיים חפר קובע, “רבותיי ההיסטוריה חוזרת”. לימוד ההיסטוריה , הארועים שקרו ודרכי ההתמודדויות של הדמויות ההיסטוריות, יוכלו לעזור לנו בהתמודדויות שלנו, גם ברגעים הקטנים וגם בגדולים.

בחלק זה של ספריית אור חדש, תמצאו משאבים על דמויות ואירועים מתקופות שונות בהיסטוריה. עליך ללחוץ על “הספר” שנמצא ליד הנושא הרצוי ושם יוצגו בפניך טקסטים, תרגילים ומיומנויות חברתיות. באמצעות הקישורים הללו ניתן ללמוד איך ההיסטוריה קשורה אלי ואל היום יום שלי.

ניתן ללמוד בכלליות על תקופה בהיסטוריה או להתמקד באירוע או דמות מסוימת מההיסטוריה. לדוגמא, בתקופת האבות ניתן ללמוד על התקופה, על אחת מהדמויות כמו אברהם, או על אירוע מסוים כמו סיפור יוסף ואחיו. ניתן להשתמש במשאבים אלו בכמה דרכים: לדוגמא, ניתן לבחור נושא שישמש כעיקר השיעור שלכם ולבחור תרגילים מחזקים את הנושא, או שאפשר להשתמש בנושא כבסיס ללימוד מיומנויות חברתיות שונות.