Array ( )

ברוך אתה

 

 

ברוך אתה…

מטרה

  •     התמקדות במשמעות וחשיבות ההודיה

 

 

מהלך

 חלק 1: ברוך אתה…

א. המנחה מחלק עוגיות ומבקש לא לאכול אותם עד שאומרים תודה.

  • שאולים את הילדים למי אומרים תודה ואיך:

ב. מדברים עם המשתתפים על חשיבות אמירת התודה ואי לקיחת דברים כמובן מאליו.

  • על מה אני מודה בחיים ולמה?
  • שאל את המשתתפים איזה ברכות נוספות הם מכירים.

 

חלק 2:  אמירת תודה

בואו נזכר ברמזור, בשלושת שלביו, עצירה/התבוננות, מחשבה ופעולה ונחשוב על משהו שקיים בחיינו ועד כה לא הודינו עליו.

כל תלמיד מקבל דף צורות וכותב מספר ברכות תודה. ניתן לחלק את התודות לקטגוריות שונות: תודה אישית, תודה משפחתית, תודה כללית/מדינית.

 

עיבוד

  •     כיצד הרגשתם במהלך הפעילות?
  •     איך היה לכתוב תודות?
  •     הבדלים בין סוגי התודות- תחושות
  •     קישור לתפילה- גם בתפילה יש הודיה על דברים אישיים וחלק כללי המתייחס לעם ולארץ

  

זמן: 45 דקות

ציוד: דף צורות