Array ( )

עליסה בארץ הפלאות

 

 

עליסה בארץ פלאות:


מטרה:

  • לדון בחשיבות ההתבוננות הפנימית ואיך היא מסייעת להתפתח ולהגיע להחלטות
  • להגביר את ההכרות בין המשתתפים

מהלך

1. הסבר לפני קריאה:

הפרק הראשון של “עליסה בארץ הפלאות” הוא משל, דימוי, לתהליך של התבוננות פנימית. התבוננות פנימית מתרחשת כאשר האדם מדבר עם עצמו, חושב איך לפעול, חושב על מה שקורה, על מה שהיה ומה שיהיה, מתחבר לרגשות שלו, רואה את המציאות ומפרש אותה, מתלבט, שוקל אופציות ומקבל החלטה. ההתבוננות הפנימית חשובה כיוון שהיא מאפשרת לנו לפעול בצורה אחרת מאשר פעלנו עד עכשיו.

 

2. שאלה למשתתפים:

מהי התבוננות פנימית לפי דעתכם ולמה היא חשובה ? תנו דוגמאות.

 

3. המשתתפים עונים על השאלה.

 

4. הנחיות לקריאה:

זהו בסיפור משפטים המזכירים לנו התבוננות פנימית. או – שימו לב כיצד עליסה מתבוננת בעצמה (מקביל לשאלה: מה קרה כאן ?).

שימו לב מה בסיפור נוגע בכם באופן אישי ?  (מקביל לשאלה: איך אני מרגיש ?)

 

5. קריאה

 

עיבוד

  • מה בסיפור נגע בי אישית?
  • מה גיליתם על עצמכם?
  • מה גיליתם על אחרים?   

זמן: 30 דקות

ציוד:  הפרק הראשון מתוך “עליסה בארץ הפלאות”

מאת לואיס קרול

כיתה:  ד’ ומעלה

 

 
מה גיליתם על אחרים?

 

    כיצד התבוננות פנימית יכולה לסייע לנו