Array ( )

התמונה שלי- התמונה שלך

 

 

 התמונה שלי, התמונה שלך  

 

מטרות

      להתנסות בשיתוף פעולה בין המשתתפים.

      להדגיש את חשיבות הוויתור העצמי ושיתוף פעולה.

 

מהלך

1. חלוקה לקבוצות- חלק את הקבוצה לקבוצות של כ-4 משתתפים.

2. ציור תמונה קבוצתית- תן לכל קבוצה בריסטול גדול וצבעים.

הנחה את המשתתפים לשבת ליד פינות הבריסטול (כל ילד בפינה אחרת ) ובקש מהם להתחיל לצייר תמונה.

3. חילוף- לאחר 5 דקות, מבקש מהמשתתפים להפסיק לצייר, בקש מכל אחד לפינה של מי שיושב משמאלו ולהמשיך את התמונה שהחבר התחיל. חוזרים על פעולה זאת שלוש פעמים- עד שכל אחד צייר בכל אחת מן התמונות.

 

עיבוד

  •       כיצד הרגשתם במהלך הפעילות?
  •       איך הרגשת כשמישהו צייר משהו שלא התכוונת לצייר בתמונה שהתחלת?
  •       האם ציירתם משהו אחר כשידעתם שמישהו ימשיך אותו ולא אתם?
  •       האם עבודה לבד עם אנשים אחרים מסביבי משנה את איך שאני עובד?
  •       מה אני לומד על עצמי ועל עבודה בקבוצה מפעילות זו?

                                             

זמן: 30 דקות.

ציוד: בריסטולים ובצבעים

כיתה:  גני ילדים ומעלה.