Array ( )

המכונה

 

 

המכונה

 

מטרה

 •     פיתוח שיתוף פעולה קבוצתי ע”י תנועה וקצב.

 

מהלך

 1. המנחה אומר: כידוע כל המכונות בנויות מהרבה חלקים קטנים ואנחנו עומדים לבנות מכונה אנושית שהילדים יהיו חלקיה.
 2. בקש מתנדב להיות “ציר המכונה”- עליו לחזור ולעשות את אותה תנועה מכנית שהוא יבחר בה בליווי קול מתאים. (מכיוון שהוא יתמיד בפעילותו זמן ארוך רצוי שתנועתו וקולו יהיו קלים לביצוע.) לאחר שהוא התחיל ממשיכים “לבנות את המכונה”
 3. המשתתף הבא שמצטרף, משתדל להשתלב בתנועה וקול אחרים אל הציר. כל משתתף נוסף מהווה חלק מן המכונה וכל “חלק” צריך להיות מונע על ידי או מניע את החלק שאליו הצטרף.
 4. לאחר שכל המשתתפים הצטרפו- נוצרת “מכונה” מורכבת, בה פועלים המשתתפים (החלקים) בגבהים שונים: בעמידה, בשכיבה, בכריעת ברך, בישיבה. התנועה נעשית בקצב אחיד, שמסתייעת בקולות השונים המושמעים בו זמנית.
 • רצוי שכל משתתף יצטרף לאחר שקודמו הצליח כבר להשתלב בתוך המכונה.
 • אם הקבוצה גדולה- מומלץ לחלק את ילדי הכיתה לשני חלקים, כאשר חלק אחד משתתף ושאר הילדים צופים ואחר כך מתחלפים.

 

עיבוד

 •     איך הרגשתם?
 •     מה נחוץ על מנת שהמכונה תפעל כמו שצריך?
 •     במה זה דומה לסיטואציות בחיים שלנו? (במשפחה, בכיתה, בקבוצה וכו’)
 •     מה למדתי כ”בורג” במכונה? 

זמן: 25 דקות

ציוד: ללא

כיתה:  ב’ ומעלה