Array ( )

אני מציג את חברי

 

 

 

אני מציג את חברי

 

מטרה

  •        הגברת ההיכרות שלי עם עצמי ועם האחר.

 

מהלך התרגיל

  1. חלוקה לזוגות- חלקו את הקבוצה לזוגות.
  2. שיחה בזוגות- כל זוג יושב בנפרד ובזמן נתון כל משתתף מספר לחברו על עצמו, על משפחתו, תחביביו בשעות הפנאי ועוד. (ניתן להכין שאלון כתוב מראש או לתת לשיחה לזרום באופן חופשי). יש להנחות את המשתתפים להקשיב קשב רב לדברים ולנסות לזכור כמה שיותר פרטים על החבר.
  3. חילוף- הפסק את השיחות ובקש מהמשתתפים להתחלף,כעט ניתנת זכות הדיבור למי שעד כה הקשיב. כך לשני המשתתפים מתאפשר לספר על עצמם.
  4. להציג את בן הזוג- רכז את המשתתפים במעגל, כעת על כל משתתף להציג את בן זוגו בגוף ראשון (כאילו הוא עצמו הוא הבן זוג).

לדוגמא, אם שלומית ונעמה הן בנות זוג, נעמה תגיד “אני שלומית ואני… ”  ושלומית תגיד, ” אני נעמה ואני…”.

(הערה -חשוב לא לתקן את בן הזוג בזמן שהוא מדבר)

 

עיבוד

  •      איך הרגשתם ?
  •      מה למדתם על עצמכם ועל אחרים ?
  •      איך היה להיות מישהו אחר ?
  •      איך הרגשת כשמישהו אחר הציג אותך ?
  •      איך הרגשת כשהוא התבלבל בפרטים ?

 

 

זמן:  30 דקות

כיתה:  ב’ ומעלה